Τετάρτη, Μαΐου 11, 2011

Όταν όλα έχουν μαυρίσει

Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πια είναι οτι σε τέτοιες εποχές

Οτιδήποτε προσπαθεί να μας χωρίσει είναι Κακό

Οτιδήποτε προσπαθεί να μας ενώσει είναι Καλό

..και προσπαθώ πια να τα κρίνω όλα με αυτό το σκεπτικό

..κι ας νιώθω μόνος μου.